Πολιτική δημοσίευσης

H ιστοσελίδα Respublica.gr αποτελεί μια περιοδική αρθογραφία γνώμης, ανάλυσης και κατανόησης της πολυσύνθετης εποχής μας. Ταυτόχρονα είναι βήμα ανοιχτού λόγου και για αυτό παρέχει την δυνατότητα σε κάθε χρήστη να υποβάλει το δικό του άρθρο. Ωστόσο, όλα τα άρθρα που υποβάλλονται θα πρέπει να πληρούν τους στοιχειώδεις όρους της δεοντολογίας και να συμβαδίζουν με τον χαρακτήρα της πολιτικής δημοσίευσης που ακολουθεί. Σε ό,τι αφορά άρθρα που έχουν να κάνουν με σχολιασμό επικαιρότητας, ενθαρρύνουμε αυτά που είναι τα πλέον πρόσφατα. Στην ιστοσελίδα δεν δημοσιεύονται άρθρα που έχουν ήδη δημοσιευτεί σε άλλη ιστοσελίδα, καθώς στόχος μας είναι η προώθηση πρωτότυπου υλικού και όχι η ασύμμετρη αναπαραγωγή πληροφοριών. Ενθαρρύνουμε όμως την αναπαραγωγή κειμένων από βιβλία ή άλλα έντυπα προς όφελος της διάδοσής τους και της κριτικής τους αποτίμησης. Για αυτούς τους λόγους είναι χρήσιμο να μας γνωστοποιείται το βιβλίο ή το περιοδικό, το όνομα του συγγραφέα, ο εκδοτικός οίκος, η ημερομηνία έκδοσης καθώς και η σελίδα στην οποία βρίσκεται το κείμενο (παράδειγμα).

Πολιτική δημοσίευσης Ελληνικών άρθρων:

Στο Respublica.gr συμμετέχουν άνθρωποι και συλλογικότητες διαφόρων επόψεων με επιθυμία την συλλογική αυτοαντίληψη μέσα από ένα διαυγές πρίσμα επιμόρφωσης και σχολιασμού. Ενθαρρύνουμε όσους ενδιαφέρονται να δημοσιεύσουν κείμενό τους, να κάνουν μια περιήγηση της ιστοσελίδας πριν την επισύναψη του κειμένου τους. Επιπλέον, η διαχειριστική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να μην αναρτήσει άρθρα που:

– έχουν ήδη αναρτηθεί σε άλλες ιστοσελίδες και blogs (όπως προαναφέραμε),

– στοχοποιούν πολίτες ή δημοσιοποιούν προσωπικά δεδομένα δίχως συγκατάθεση,

– είναι γραμμένα από κομματικές παρατάξεις και πολιτικές οργανώσεις. Ωστόσο, κείμενα στα οποία εκφράζονται γνώμες ανθρώπων που ταυτίζονται με τις αρχές κάποιας οργάνωσης γίνονται δεκτά.

– παρομοίως, άρθρα που προωθούν ανοιχτά άλλες ιστοσελίδες ή blogs δεν θα δημοσιεύονται: η σελίδα δεν λειτουργεί ως τόπος διαφήμισης άλλων ιστολογίων, αλλά προβάλει προσωπικές γνώμες και απόψεις.

– άρθρα που είναι υπερβολικά μικρά σε μέγεθος (ενθαρρύνουμε τα άρθρα που θα αποστέλλονται να μην ξεπερνούν τις 4500 λέξεις και να μην είναι μικρότερα από 1000 λέξεις).

Επιπλέον: η σελίδα ενδιαφέρεται για γνώμες και κριτικές που προωθούν τον πειραματισμό της σκέψης, την αυτοδυναμία του ανθρώπου, την αυτοπεποίθηση και την δημοκρατική αυτοδιαμόρφωση. Δεν επικεντρώνεται τόσο σε αναλύσεις που καταπιάνονται με την πολιτική των ταυτοτήτων, τον ακτιβισμό ή την οικονομική πρόοδο. Θα μας ενδιέφερε ιδιαιτέρως η συνεργασία με συγγραφείς που επικεντρώνουν την προσοχή τους στη δουλειά και το έργο κλασικών φιλοσόφων (από οποιαδήποτε κουλτούρα), πολιτικών αναλυτών, δοκιμιογράφων, και λογοτεχνών (ποιητών, πεζογράφων, λαογράφων), από την εποχή της αρχαιότητας μέχρι και την εποχή του πρώιμου 20ου αιώνα, αντί για αναλύσεις που προσεγγίζουν κοινωνικο-πολιτικά ζητήματα, εμπνευσμένες από σύγχρονα ακαδημαϊκά ρεύματα.

Όλα τα άρθρα πρέπει να υπογράφονται επώνυμα. Η διαχειριστική ομάδα φροντίζει για την τήρηση της δεοντολογίας μέσα στα πλαίσια των προαναφερθέντων αρχών.