Πολιτική δημοσίευσης

Πολιτική δημοσίευσης άρθρων:

Στο Respublica.gr συμμετέχουν άνθρωποι διαφόρων απόψεων με επιθυμία την συλλογική αυτοαντίληψη μέσα από ένα διαυγές πρίσμα επιμόρφωσης και σχολιασμού. Ενθαρρύνουμε όσους ενδιαφέρονται να δημοσιεύσουν κείμενό τους, να κάνουν μια περιήγηση της ιστοσελίδας πριν την επισύναψη του κειμένου τους. Επιπλέον, η διαχειριστική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να μην αναρτήσει άρθρα που:

– έχουν ήδη αναρτηθεί σε άλλες ιστοσελίδες και blogs,

– στοχοποιούν πολίτες ή δημοσιοποιούν προσωπικά δεδομένα δίχως συγκατάθεση,

– είναι γραμμένα από κομματικές παρατάξεις και πολιτικές οργανώσεις. Ωστόσο, κείμενα στα οποία εκφράζονται γνώμες ανθρώπων που ταυτίζονται με τις αρχές κάποιας οργάνωσης γίνονται δεκτά.

– προωθούν ανοιχτά άλλες ιστοσελίδες ή blogs δεν θα δημοσιεύονται: η σελίδα δεν λειτουργεί ως τόπος διαφήμισης άλλων ιστολογίων, αλλά προβάλει προσωπικές γνώμες και απόψεις.

– είναι υπερβολικά μικρά σε μέγεθος (ενθαρρύνουμε τα άρθρα που θα αποστέλλονται να μην ξεπερνούν τις 4500 λέξεις και να μην είναι μικρότερα από 1000 λέξεις).

– η συντακτική ομάδα κρίνει ότι δεν συνάδουν με το πνεύμα της σελίδας.

Όλα τα άρθρα πρέπει να υπογράφονται επώνυμα. Η διαχειριστική ομάδα φροντίζει για την τήρηση της δεοντολογίας μέσα στα πλαίσια των προαναφερθέντων αρχών.

Διευκρίνηση: λόγω του μεγάλου όγκου μηνυμάτων και προτάσεων αρθρογραφίας που η συντακτική ομάδα λαμβάνει καθημερινά, δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με όλους τους συγγραφείς των οποίων τα άρθρα απορρίπτονται ή κρίνονται ακατάλληλα για δημοσίευση. Σε περίπτωση όπου δεν αποσταλεί απάντηση, εντός επτά ημερών από την υποβολή ενός άρθρου, αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι το κείμενο στη συγκεκριμένη περίσταση δεν έχει γίνει δεκτό για δημοσίευση.

Res Publica