Από την ανατομία του παρελθόντος στην ενατένιση του μέλλοντος. Γιατί τόση σύγχυση γύρω από το ζήτημα της φύσης της επανάστασης του έθνους των Ελλήνων; Ποιο ήταν το ποιητικό και ποιο το τελικό αίτιο της επανάστασης του 1821, και πώς την ερμήνευσαν οι τότε δυνάστες – Οθωμανοί, αλλά και οι μετέπειτα καταδυναστευτικές ιδεολογίες του 19ου και του 20ου αιώνα;

Ποιες οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές της δομής του ελληνικού κράτους στο πολιτικό, το κοινωνικό και το πολιτιστικό πεδίο, με την αρχιτεκτονική των ιδεών του αυθεντικού ελληνισμού; Σήμερα, σε μία εποχή ραγδαίων ανακατατάξεων, ποιες είναι οι προκλήσεις, ποιες οι ευκαιρίες και ποιο ρόλο καλείται και δύναται να διαδραματίσει η Ελλάδα στο αναδιαμορφούμενο, σε παγκόσμια κλίμακα, γεωπολιτικό σκηνικό;

Τα παραπάνω είναι ορισμένα από τα ζητήματα που θα προσεγγίσουμε και θα αναλύσουμε, την Κυριακή 28/03 στις 19:00, στη διαδικτυακή αγορά του ResPublica, μαζί με δύο εκλεκτούς καλεσμένους: τον καθηγητή Γεωπολιτικής και Διεθνών Σχέσεων Δρ Γιώργο Φίλη και τον διαπρεπή νομικό και Δρ Οθωμανολογίας Δημήτρη Σταθακόπουλο.