«Άνθρωποι όπως ο Γαλιλαίος και ο Καρτέσιος, δεν ήταν αναγκασμένοι μόνο να αντικαταστήσουν ένα σύνολο θεωριών από κάποιο άλλο σύνολο. Έπρεπε να καταστρέψουν έναν κόσμο για να βάλουν στη θέση του έναν άλλο». Philp Sherrard Είναι ευρέως παραδεκτό ότι η νεώτερη φιλοσοφική σκέψη ξεκινά με…