Ο κόσμος έχει ήδη εισέλθει, για τα καλά, στην εποχή της πληροφορίας. Η ανθρωπότητα βασίζεται όλο και περισσότερο σε δεδομένα (data) κομβικής σημασίας όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τις ίδιες τις χώρες. Από την ικανότητα συλλογής, οργάνωσης, ερμηνείας και αξιοποίησης των δεδομένων…